Eleştirel Okuma Atölyesi, Mixer, ArtWriting Turkey

ENG below.

Eleştirel Okuma Atölyesi

9 Şubat, 2019 Cumartesi

ArtWriting etkinlikleri Rana Kelleci ve Özgenur Geris moderatörlüğünde, “Yeşil Küf” sergisiyle eş zamanlı düzenlenen bir atölyeyle devam ediyor.

Sergiye de ilham veren Dr. Emre Zeytinoğlu’nun “Sanatta Yeni Popülerleşme” adlı makalesinin okuması yapılarak gerçekleşecek atölyede, sanat eleştirisinin alabileceği formlar üzerine düşünülecek ve tartışılacaktır. Sanat eleştirisinin tanımına dair algılarımızı genişletmek, sanat üzerine düşünmek ve fikir beyan etmenin yollarını tanımak için bir araç olacak atölye tek oturumdan oluşacaktır.

Herhangi bir ön bilgi ya da koşul gerekmeyen atölyeye katılım 20 kişi ile sınırlı olacaktır. Atölye ile bireylerin okuma eylemi sırasında ve sonrasında zihinsel anlamda daha etkin olması; okumanın sona ermesiyle bitmeyen bir araştırma ve inceleme yöntemleri ele alınacaktır. Atölye sonunda okurken sistemli sorgulama alışkanlığı kazandırmak amaçlanmıştır.

Katılımcıların atölyeye gelirken metni okumuş ve incelemiş olarak gelmeleri beklenmektedir. Dr. Emre Zeytinoğlu’nun makalesine, aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/file/d/1OZ5J5EI_SPGJ57KlZcYIyW6sRDVNNizx/view

Tarih: 9 Şubat, 2019 Cumartesi

Saat: 13:00 – 14.00

Adres: Mixer: Mumhane Caddesi, No:46-50, Karaköy, Beyoglu, Istanbul, TURKEY

+902122435443

info@mixerarts.com

Atölye yürütücüleri

Özgenur Geris: İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Geris, aynı üniversitede İletişim Sanatları Bölümü’nde öğrenimini sürdürmektedir. 4. Ural Bienali kapsamında düzenlenen FuturePast sergisi, 2017 İstanbul Bienali paralel etkinlik programında “Carpet Like A Russian” ve 2017 yılında Rem Art Space’de gerçekleşen “Heterotopya” gibi sergilerin eş küratörlüğünü yapmış, küratöryel alandaki çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

Rana Kelleci: Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Sanatsal pratiği fotoğraf, video ve yerleştirme üzerine yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda güncel sanat üzerine düşünmekte, yazdığı kurgu, araştırma ve inceleme ağırlıklı metinler Unlimited, Milliyet Sanat, 5Harfliler gibi mecralarda yayınlanmaktadır.

______________


Artwriting events continue with the workshop moderated by Rana Kelleci and Özgenur Geris simultaneous with the ‘Green Mold’ exhibition. 

The reading material will be Emre Zeytinoğlu’s article ‘New Popularization in Art’ that was also the inspiration for the exhibition and there will be a discussion and though process about forms that art critic can evolve. The workshop will be a medium to extend our perception of art critic’s definition, to think upon art and to acknowledge the ways to express ideas and will be held as a single session.

The workshop doesn’t require any preconditions or foreknowledge and  will be limited by 20 people.  Workshop’s aim is to make individual’s to become mentally more effective during and after the reading process; by the end of the reading searching and examination methods will be reviewed. Also, another aim is to make the participants gain a systematic questioning habit.

Date : February 9, 2019 Saturday 

Time : 13:00 – 14.00

Place : Mixer: Mumhane Caddesi, No:46-50, Karaköy, Beyoglu, Istanbul, TURKEY

+902122435443

info@mixerarts.com

Workshop Hosts

Özgenur Geris : Geris who graduated from İstanbul Kültür University, Arts Management Department continues her studies in Communication Arts Department of the same university. Geris was the cocurator of ‘Futurepast’ exhibition which was organized in the extend of the 4th Ural Biennial, ‘Carpet Like A Russian’ exhibition which was a parallel event to 2017 Istanbul Biennial and ‘Heterotopia’ exhibition that took place in Rem Art Space in 2017. Geriş continues her curatorial work in İstanbul.

Rana Kelleci : Kelleci continues his Master’s degree in Visual Arts and Visual Communication Design Faculty in Sabancı University. She focuses on the mediums of photograph, video and  installation. Also, she examines Contemporary art; her writings of fiction, research and examination gets published in Unlimited, Milliyet Sanat, 5Harfliler.